Önska – Make a wish

Om du önskar lära dig något. Skicka din önskelista till oss på DotLive. Vi kommer granska den. If you wish to learn something. Make a wish and let us, at DotLive, know. We will review it.

Här anger du vilken kurs du önskar gå. Ange om du önskar få en specialdesignad kurs eller ange namnet på en kurs vi redan erbjuder. Here you write what classes you want to attend. If you want to wish for new classes, write that in this field.
Skriv ditt fullständiga namn. Write your legal name.
Här anger du i datumformat vilket datum du önskar gå kursen. Ange datum i siffor, ÅÅÅÅMMDD. Here you write what date you wish to enter your classes. Write the date in number, YYYYMMDD.