Book online education in Stop motion – Boka online-utbildning i Stop motion

Här kan du boka online-utbildning med oss. Även om du inte ser tillgängliga datum kan du skicka en förfrågan om ett ledigt datum. För närvarande erbjuder vi onlineutbildning i stop motion 3h för 1500SEK. Utbildningen erbjuds även om du är ensam student, det behövs bara minst en elev per session. Detta är en praktisk kurs, där du i hemmets trygghet kan prova på stop-motion hemma, med en utbildad lärare i andra änden av Internet. Vi använder gratisversionen av appen Stop Motion, som finns för Iphone, Ipad och Android. Du behöver en surfplatta eller en mobiltelefon för att klara kursen. Efter genomförd kurs får du ett digitalt diplom. Välj vilken tid och vilket datum du önskar din 3h-utbildning i stop-motion. Vi kan inte garantera att vi kan bevilja dig din valda tidsperiod eller bokning, men vi lovar att ögna igenom din bokningsbegäran. Du får meddelande om din bokning accepteras eller inte. Maximalt 8 studenter kan gå kursen per dag. Det kostar 1500SEK per person att gå kursen. Kursen hålls av en svensklegitimerad gymnasielärare i bild. Vi förbehåller oss friheten att tacka nej till din begäran utan anledning. Om du antas preliminärt till en utbildning måste du betala för kursavgiften i förväg, innan du får din slutliga antagning till kursen.

Har du intresse för en annan slags kurs i media, konst, slöjd eller i ett annat ämne, som någon av våra lärare är behörig i, så är du välkommen att kontakta oss via vår formulär, på denna sida, med andra önskemål.

Here you can book a online-education with us. Even if you do not see available dates you can send a request and ask if we have a date available. Currently we offer online-education for 3 hours for 1500SEK to learn you the basics of stop-motion-film-making. This is a hands-on course, that you try at home, with a educated teacher on the other end of Internet. We use the free version of a Stop Motion application, available on Iphone, Ipad & Android. After passing the class you get a digital diploma that you have attended this couse.

Are you looking for a different kind of course in media, art, sloyd, or any of the subjects our teacher’s have education in, feel free to use the contact form, on this page, for additional requests. You choose what time slot and date you would like your education. We cannot guarantee that you get your time slot or booking, but we will review your request. You will get a message if your booking is accepted or not. A maximum of 8 students can attend a course per day. 1500SEK is a cost per student. The course is held by a Swedish licensed high school teacher in the field of arts. We reserve us the right to refuse your request without any reason given. If you get admission to classes you have to pay the admissionfee before attending classes to have you final admission.

mother helping her daughter use a laptop
Photo by August de Richelieu on Pexels.com
high angle shot of a text board
Photo by Leeloo Thefirst on Pexels.com
person holding blue modelling clay
Photo by Ksenia Chernaya on Pexels.com